Aquatic Premix, Premix Processing, Premix Export, Egg Chicken Premix, Green Premix, Green Food Production Materials, Fulexing, Fishery Liver Strong
Aquatic Premix, Premix Processing, Premix Export, Egg Chicken Premix, Green Premix, Green Food Production Materials, Fulexing, Fishery Liver Strong
Aquatic Premix, Premix Processing, Premix Export, Egg Chicken Premix, Green Premix, Green Food Production Materials, Fulexing, Fishery Liver Strong
Telephone
0519-80698688
Add:Zhengchang Road No. 168,Liyang, Jiangsu   Fax:0519-87229982
Copyright © ZHENGCHANG FEED SCI&TECH CO.,LTD. all right reserved.
Aquatic Premix, Premix Processing, Premix Export, Egg Chicken Premix, Green Premix, Green Food Production Materials, Fulexing, Fishery Liver Strong
WeChat
LINK:
Zhengchang Taobao
Zhengchang Albaba
Feedtrade
Chinafeedonline
Boyar
Zhengchang Group
Xumuren